HOE VERFRISSEND IS HET HINNEKEN VAN EEN PAKPAARD, DAT IS ONTDAAN VAN ZIJN LASTEN!
Spelregel 1
*ENERGIE*

De fundamentele bouwstof van het universum is energie. Energie komt zowel in zichtbare als onzichtbare vorm voor. Alles wat we zien en voelen is een uitdrukking van energie. Energie steunt ons onvoorwaardelijk. Een ander woord voor onvoorwaardelijke steun is 'liefde'. Alles wat we zien en voelen is dus een uitdrukking van liefde. Als we ons verzetten tegen het stromen van energie of liefde, voelt dat oncomfortabel. Als we ons juist naar die stroom richten zijn we opgewekt en tevreden.

Spelregel 2
*INTELLIGENTIE*

De energie van het universum is intelligent. Het is een intelligentie die oneindig, eeuwig en doelbewust is. Deze oneindige intelligentie wordt dikwijls 'God' of 'Liefde' genoemd. Het is de bron van alle creatieve expressie en de essentiële kracht van het universum. Dat wat wij zijn. De manier waarop wij onze intelligentie (of God) zien, is precies de manier waarop we ons leven ervaren. Als we onze intelligentie buiten onszelf projecteren als opperwezen, zijn we machteloos. Als we weten dat onze intelligentie (God) ons voortdurend en onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk en liefdevol steunt, dan ervaren we iedereen en alles in onze wereld als totaal veilig, liefdevol en overvloedig.

Spelregel 3
ÉÉNHEID*

Aangezien alles in essentie liefde is in de meest ware zin van het woord, ZIJN WIJ EEN!! Wanneer wij onze verbondenheid met onze Eenheid voelen, voelen wij de kracht van wie we werkelijk zijn. Onze Eenheid (liefde) is ondeelbaar. Je kunt iemand (of iets) niet meer liefhebben dan een ander. Wanneer we onze liefde voor iemand terugtrekken, trekken we hem van iedereen terug, ook van onszelf. Deze spelregel wordt je pas duidelijk als je je hart helemaal opent en onze verbondenheid begint te voelen.

Spelregel 4
*PERFECTIE*

Onze Eenheid (of God) is volmaakt en brengt deze volmaaktheid op oneindig veel manieren tot uitdrukking. Wij menselijke wezens zijn volmaakt gemaakt en functioneren perfect, precies zoals we zijn. Wanneer iets of iemand niet helemaal perfect lijkt te zijn, weten we dat we zelf gekozen hebben het gevoel van Eenheid te verbreken. We voelen ons weer verbonden als we ons hart openen. Als ons hart wagenwijd openstaat zien en voelen we de perfectie van alles.

Spelregel 5
*OORZAAK EN GEVOLG (1)*

In tegenstelling tot wat ons geleerd is, zijn wij niet het gevolg van de omstandigheden in ons leven. Wij creëren alle omstandigheden zelf. Sterker nog, we creëren ze doelbewust. We creëren op twee niveaus. Op het ene niveau veroorzaakt jouw Intelligentie een perfect leven. Als we er tenminste totaal op vertrouwen dat die Intelligentie ons zal steunen en leiden. Dat is onze macht. Op een ander niveau gebeurt dat door ons aangeleerde denken. Onze ervaringen worden veroorzaakt door wat we geloven.

Spelregel 6
*VRIJE WIL*

Iedereen heeft de vrijheid om voortdurend zelf te kiezen. We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen. Als we toch toestaan dat anderen voor ons kiezen, hebben we het vertrouwen in onszelf opgezegd. We denken dan dat we zelf niet in staat zijn om te kiezen. Als je ook maar iemand voor jou laat kiezen, is dat jouw keuze. Als we bewust kiezen om ons te laten leiden door onze Intelligentie dan ontvouwt ons leven zich op een prachtige manier vanzelf. Jij hebt dus de keuze. Als je ouders of wie dan ook de schuld geeft van jouw lot, dan is dat jouw eigen keuze. Ook al probeer je jezelf wijs te maken dat je machteloos bent en er zelf niets aan kunt doen, dan heb jij de macht om dat zelf te kiezen. Je kunt ook een ander scenario kiezen. Als je dat nooit geleerd hebt en zoiets onwennig aanvoelt, dan is het hoog tijd om met een paar trouwe fans te gaan oefenen en het op je gemak tot een vast patroon in je leven te maken.

Spelregel 7
*GELOOF EN ILLUSIES*

Wat we (bewust of onbewust) geloven bepaalt wat we in ons leven ervaren. Als je te weten wilt komen wat je allemaal gelooft, kijk dan goed naar het soort leven wat je nu leidt. Alles wat we geloven zijn illusies. Niets wat je gelooft is echt. Als we oefenen om heel rustig onze gedachten te laten en ons meer te richten op wat echt is, onze Eenheid, laten we al die illusies achter ons en beginnen we de inherente perfectie van het universum te ervaren.

Spelregel 8
*INTUÏTIE, GEVOELENS EN MACHT*

Onze oneindige intelligentie communiceert via onze intuïtie. Als we onze aandacht meer en meer op ons gevoel beginnen te richten, komen we in contact met die intuïtie. Als het een gewoonte begint te worden om ons gevoel te ervaren, zonder er meteen gedachten aan te verbinden, zijn we meer en meer in staat om de macht te gebruiken die in die gevoelens huist. De echte macht van het universum is totaal vredig. Het is de macht van de liefde die we (als we ook maar een beetje oefenen) helemaal beginnen te voelen. Dat voelt heerlijk vrij.

Spelregel 9
*WEDERZIJDSE STEUN*

Het universum is een steunsysteem. Ieder onderdeel staat in nauw contact met ieder ander onderdeel en heeft er ook invloed op. Iedere persoon en omstandigheid in ons leven steunt ons, door duidelijk de huidige staat van ons bewustzijn te weerspiegelen. We hebben geleerd dat we door concurrentie, vijandigheid en uitgekookte trucs moeten zien te overleven. We hebben echter altijd de keuze om een fanclub bij elkaar brengen, waarin we ons veilig en prettig voelen. Een groep die ons voedt en harmonisch aanvoelt. Als we kiezen om wekelijks te oefenen in het elkaar onvoorwaardelijk steunen, stelt het ons in staat om steeds meer van onszelf te houden en onze macht te gebruiken.

Spelregel 10
*SPIEGELOGIE*

Alles wat we zien en voelen is een weerspiegeling van de staat van ons eigen bewustzijn. Iedere persoon die we in ons leven tegenkomen (aantrekken) laat ons een bepaald aspect zien van wie we eigenlijk zijn. Ieder gevoel dat iemand anders ons laat zien, weerspiegelt een gevoel dat diep in ons huist. Deze weerspiegeling is een echt geschenk, want het stelt ons in staat om bewust te zijn van onze overtuigingen. We hebben dan de keuze om de macht te grijpen die we aan die overtuigingen gegeven hebben.

Spelregel 11
*ACCEPTATIE EN VERGEVING*

We hebben allemaal geleerd om vrijwel alles wat we meemaken op zijn waarde te schatten en te beoordelen. Daar zijn onze opvoeders jarenlang voor in touw geweest. Toch bestaat er niet zoiets als 'juist' of 'verkeerd', 'goed' of 'kwaad'. Er gebeuren dingen. Dat is alles. Als we er over oordelen, gaan we die dingen precies zo zien. We zien dan alleen nog maar ons oordeel en blijven dat voor de rest van ons leven zien, tot we het oordeel weer loslaten. Als we iets of iemand beoordelen als niet perfect, blokkeren we onze mogelijkheid om te reageren op de essentie van die persoon of dat ding. Die blokkade veroorzaakt een oncomfortabel gevoel, dat we alleen maar kunnen opheffen door eerst ons hart te openen voor het oordeel en daarna voor degene of dat wat we beoordeelden. Vergeven is niets anders dan jouw bereidheid om de geblokkeerde energie, die vastzit in je oordelen, weer vrij te laten. Als we ons hart openen kan vergeving uitgroeien tot onvoorwaardelijke
liefde.

Spelregel 12
*DE BEDOELING*

Alles en iedereen in het universum heeft een bedoeling. Niets of niemand is er zomaar. Als wij ons bewust worden van de bedoeling van het leven dat we leiden, voelen we ons er steeds meer bijhoren en beginnen we de diepere bedoeling te ontdekken. We worden ons bewust van de bedoeling, door ons hart te openen en onze Eenheid te voelen. Als we de inspiratie van onze bedoeling helemaal toelaten, zal ons leven zich op een geïnspireerde en bevredigende manier ontvouwen.

Spelregel 13
*GEMAK EN ONGEMAK*

Ons lichaam is een perfect organisme dat ons voortdurend op de hoogte brengt in hoeverre we verbonden zijn met de energiestroom (die we eigenlijk zijn). Als we ons ongemakkelijk voelen, is dat een signaal dat we ons verzetten tegen die energiestroom (liefde). Hoe ongemakkelijker we ons voelen, hoe meer we weten dat we ons verzetten tegen het geven en ontvangen van liefde. Zodra we ons niet op ons gemak voelen, of het nou lichamelijk, emotioneel of mentaal is, steunen we onszelf het beste door de aandacht op het gevoel te richten. Voel je gevoelens helemaal. Verbindt er geen gedachten aan. Omhels je gevoelens en geef ze liefde. Hou van jezelf terwijl je je gevoelens omhelst. Als we de liefde durven toestaan, zodat ze vrij kan stromen, merken we dat ons lichaam ook vrij kan stromen en voelen we ons helemaal op ons gemak. Heerlijk!

Spelregel 14
*OVERVLOED EN DANKBAARHEID*

Overvloed is de natuurlijke staat van het universum. Het is de vrij stromende energie, die letterlijk overal in onuitputtelijke voorraad aanwezig is en gratis beschikbaar is voor iedereen die zich opent om het te ontvangen. Als wij geen totale overvloed in ons leven ervaren, weten we dat we ons met hand en tand verzetten tegen de natuurlijke stroom van overvloed. We openen ons voor overvloed, door dankbaarheid te voelen voor alles wat we al hebben.

Spelregel 15
*GEVEN EN ONTVANGEN*

Geven en ontvangen zijn altijd met elkaar in evenwicht. Het is heel belangrijk om zowel dankbaar te ontvangen als vrijwillig en gul te geven (zonder enige verwachtingen). Hoe meer we bereid zijn om de energie in en uit ons leven te laten stromen, hoe meer die energie zal toenemen. Uiteindelijk kunnen we dus alleen maar aan onszelf geven, omdat er geen enkel verschil is tussen jou en mij en we allemaal EEN zijn.

Spelregel 16
*ONTHECHTING EN VRIJHEID*

Het idee dat we behoefte hebben om ons aan iets of iemand vast te klampen, laat duidelijk ons geloof in 'schaarste' zien. Ons vastklampen aan mensen of bezittingen blokkeert de energiestroom met die mensen of bezittingen en vermindert het plezier dat we er aan beleven. Het belet zelfs dat nieuwe mensen of nieuwe dingen in ons leven kunnen komen. Als we ons hart openen en het vertrouwen in de natuurlijke overvloed van het universum laten groeien, geven we onszelf en alle anderen het mooiste geschenk dat er bestaat: vrijheid.

Spelregel 17
*WAAR IK OP FOCUS GROEIT*

We hebben de vrijheid om onze aandacht op wat dan ook te richten. We kunnen ons bijvoorbeeld concentreren op wat wij 'problemen' noemen en ze zullen groeien. We kunnen ook iedere situatie in ons leven als een buitenkansje zien. Iedere situatie geeft ons de kans om de macht te grijpen die we in onze overtuigingen hebben vastgezet. Als we onze aandacht richten op het gevoel, zonder er overtuigingen en andere gedachten aan te verbinden, dan groeit de overvloed. Overvloed is een heerlijk vredig gevoel en puur plezier. Pure rijkdom.

Spelregel 18
*LATEN ZIEN WIE WE ECHT ZIJN*

Ieder van ons heeft een of meer talenten die we graag naar buiten brengen. Als we volledig en vrij uitdrukken wie we echt zijn, voelen  we ons heerlijk en totaal gesteund. Beslissend voor het succes van onze talenten, is de mate waarin we van onszelf kunnen houden. Hoe meer liefde we voor onszelf voelen, hoe meer we toestaan creatieve energie door ons heen te laten stromen. Vrij en volledig uitdrukken wie we echt zijn, leidt tot het ervaren van onze perfectie, waardoor die perfectie toeneemt.

Spelregel 19
*OORZAAK EN GEVOLG (2)*

Middel en doel zijn hetzelfde. De actie en het resultaat ervan zijn een. Als we vrede willen bereiken, voel dan die vrede van binnen en we laten hem automatisch zien. Om een heerlijk leven te leiden dat perfect werkt, hoeven we alleen maar de perfectie in alles en iedereen te zien en te voelen, inclusief onszelf. Een beetje oefenen doet wonderen. Om de natuurlijke overvloed van het universum te ervaren, hoeven we alleen maar dankbaarheid te tonen voor alle overvloed om ons heen.

Spelregel 20
*HARMONIE IN RELATIES*

Iedere relatie in ons leven weerspiegelt de relatie die we met onszelf hebben. Iedere persoon die we aantrekken, is er alleen maar om ons onvoorwaardelijk te steunen in het grijpen van de macht. We grijpen de macht door ons hart te openen. Als we echt van onszelf houden en de macht en perfectie voelen van wat we echt zijn, dan trekken we automatisch liefdevolle, harmonische relaties met anderen aan.

Spelregel 21
*HET UNIVERSUM REGELT DE DETAILS*

We hebben geleerd om ons hoofd erbij te houden als het om de details van ons leven gaat. Maar als ons rationele brein actief is, sluit dat vanzelf onze oneindige intelligentie af. Het is juist onze intelligentie die in staat is om alle details zo te regelen dat wijzelf en alle anderen onmetelijk gesteund worden. Hoe meer we leren ons rationele denken te laten voor wat het is en het los te laten om ons steeds meer over te geven aan onze intuïtie (onze directe verbinding met onze oneindige intelligentie) hoe sneller we ontdekken dat alle gebeurtenissen in ons leven makkelijk en spontaan ontvouwen.

 

Trek een spelregeldagkaart

 

Zie ook: Spiegelogie spelregels en tarot

Lees je liever van papier?  Print deze pagina

 
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK

Bronnen - Contact - Disclaimer - Faq - Copyright